за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 |

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Национален телефон за поръчка на бутилки: 0700 20 204ОБЩЕСТВО
ВИ - ГАЗ разпространява зелена енергия.ПРИРОДА
Уважението към околната среда е част от цялостната политика на фирмата.ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ

"Ви-Газ България" ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар над 20 години - стартирайки през 1998 г. като "Шел газ България", през 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз", а от 2013 г. оперира на пазара по името "Ви - Газ България" ЕАД. Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

Защо газ?

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

 

Разберете повече

Актуално

2019 – още една ползотворна година за V-Gas

2019 – още една ползотворна година за V-Gas

Екипът на V-Gas показа за поредна година, че усърдната ни работа в посока удовлетворяване на нуждите и желанията на клиентите дава резултат. И през 2019 г. съсредоточихме усилия в оптимизиране на услугите и про...
Вижте повече...

Позицията на Liquid Gas Europe относно Стратегията за намаляване на вредните емисии

Позицията на Liquid Gas Europe относно Стратегията за намаляване на вредните емисии

След официалното публикуване на 28 ноември на съобщението на Европейската комисия относно визията й за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, и Liquid Gas Europe (Европейската LPG асоциаци...
Вижте повече...

Промени в ЗАРИДСНПНП

Промени в ЗАРИДСНПНП

В средата на месец ноември 2019 г. министърът на икономиката Емил Караниколов подписа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с неф...
Вижте повече...

Масовата употреба на автогаз ще намали значително вредните емисии

Масовата употреба на автогаз ще намали значително вредните емисии

През месец октомври 2019 г. Европейската LPG асоциация публикува документ относно визията на организацията за развитието на автогаза – Vision of Autogas. Темите, които материала засяга, са съсредоточени върху в...
Вижте повече...

Над 80% са напълно удовлетворени от продуктите и услугите ни

Над 80% са напълно удовлетворени от продуктите и услугите ни

Резултатите от анкетата ни „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ сочат, че над 80% от запитаните са напълно удовлетворени от нашите продуктите и услугите. Най-високата възможна оценка дават 101 от 125 клие...
Вижте повече...

Защо трябва да използвате газовите печки само за готвене?

Защо трябва да използвате газовите печки само за готвене?

Газовите котлони и печки са само за готвене, не ги използвайте за други цели като отоплениеГазовите печки и котлони в затворени помещения са предназначени само и единствено за готвене. Не ги използвайте за отоп...
Вижте повече...