за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 |

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Национален телефон за поръчка на бутилки: 0700 20 204ОБЩЕСТВО
ВИ - ГАЗ разпространява зелена енергия.ПРИРОДА
Уважението към околната среда е част от цялостната политика на фирмата.ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ

"Ви-Газ България" ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар вече 20 години - стартирайки през 1998 г. като "Шел газ България", през 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз", а от 2013 г. оперира на пазара по името "Ви - Газ България" ЕАД. Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

Защо газ?

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

Актуално

8 интересни факта за пропан-бутана

8 интересни факта за пропан-бутана

Не спираме да ви запознаваме с предимствата на пропан-бутана, а в настоящия материал ще отделим място на 8 любопитни факта относно употребата на LPG по целия свят.Знаете ли, че...Пропан-бутанът се използва за з...
Вижте повече...

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион

Увеличаването на цените на горивата и високите нива на замърсяване на въздуха карат все повече шофьори да използват пропан-бутана като алтернативно гориво за своите автомобили. Тенденцията за нарастване броя на...
Вижте повече...

Замръзва ли пропан-бутанът?

Замръзва ли пропан-бутанът?

Често си задаваме въпроса „Замръзва ли пропан-бутанът?“, особено когато го използваме за гориво на превозните средства. В този материал даваме подробна информация относно свойствата на пропана и бутана, за да б...
Вижте повече...

Европейската LPG асоциация предлага дългосрочни решения за подобряване качеството на въздуха в ЕС

Европейската LPG асоциация предлага дългосрочни решения за подобряване качеството на въздуха в ЕС

В документа VISION 2050. The contribution of the LPG industry to the long-term decarbonisation of the European energy mix Европейската LPG асоциация отправя конкретни предложения за използването на предимствата...
Вижте повече...

Правителството подкрепи проекти, стимулиращи използването на автогаз

Правителството подкрепи проекти, стимулиращи използването на автогаз

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи пет сертификата за инвестиции на стойност над 32 млн. лв. Караниколов подчерта, че доказателство за високия инвестиционен интерес към страната ни са и проектите,...
Вижте повече...

Приоритетите на Европейския парламент, свързани с пропан-бутана за 2019-2024

Приоритетите на Европейския парламент, свързани с пропан-бутана за 2019-2024

На прага на 2019 г. основен приоритет на Европейския парламент продължава да е опазването на околната среда. Ето защо и политиките на страните членки са насочени към широкото използване на пропан-бутан. Разбере...
Вижте повече...