за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Национален телефон за поръчка на бутилки: 0700 20 204ОБЩЕСТВО
ВИ - ГАЗ разпространява зелена енергия.ПРИРОДА
Уважението към околната среда е част от цялостната политика на фирмата.ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ

"Ви-Газ България" ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар вече 20 години - стартирайки през 1998 г. като "Шел газ България", през 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз", а от 2013 г. оперира на пазара по името "Ви - Газ България" ЕАД. Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

Защо газ?

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

Актуално

Темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Министрите на околната среда трябва да включат темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздухаОсновните замърсители на въздуха като фини прахови частици, азотен оксид и озон при...
Вижте повече...

Как да поддържаме газовата печка в добро състояние

Как да поддържаме газовата печка в добро състояние

Както всички уреди, така и газовите печки трябва да се поддържат, за да сте сигурни, че са в изправност и разбира се, за да избегнете скъпи поправки. Бъдете сигурни, че ако почиствате котлоните често и старател...
Вижте повече...

Новите бутилки на V-Gas вече са тук

Новите бутилки на V-Gas вече са тук

Нова година, нова партида газови бутилки от V-Gas. През януари 2018 г. V-Gas получи първата партида от 1 500 броя чисто нови газови бутилки. До края на годината се очакват още над 7 000 нови бутилки, които ще...
Вижте повече...

Историята на пропан-бутана

Историята на пропан-бутана

В днешни времена втечненият газ пропан-бутан (или т.нар. LPG) намира множество разнообразни приложения, както в бита, така и в индустрията, услугите и търговията. Това се дължи на предимствата и широкото прилож...
Вижте повече...

Сезонът започва по-рано с терасен отоплител от Витогаз

Сезонът започва по-рано с терасен отоплител от Витогаз

Търсите решение за разширяване на Вашето заведение през хладните месеци, но без скъпи и прашни ремонти? ВИ - ГАЗ предлага на Вашето внимание терасен отоплител Витогаз (още…)
Вижте повече...

Препоръки за използване на бутилки пропан-бутан

Препоръки за използване на бутилки пропан-бутан

Уважаеми потребители, С настъпването на отоплителния сезон бихме желали да Ви напомним да спазвате препоръките по безопасност за използване на бутилки с пропан-бутан.
Вижте повече...