за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 |

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Национален телефон за поръчка на бутилки: 0700 20 204ОБЩЕСТВО
ВИ - ГАЗ разпространява зелена енергия.ПРИРОДА
Уважението към околната среда е част от цялостната политика на фирмата.ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ

"Ви-Газ България" ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар над 20 години - стартирайки през 1998 г. като "Шел газ България", през 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз", а от 2013 г. оперира на пазара по името "Ви - Газ България" ЕАД. Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

Защо газ?

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

 

Разберете повече

Актуално

Защо трябва да използвате газовите печки само за готвене?

Защо трябва да използвате газовите печки само за готвене?

Газовите котлони и печки са само за готвене, не ги използвайте за други цели като отоплениеГазовите печки и котлони в затворени помещения са предназначени само и единствено за готвене. Не ги използвайте за отоп...
Вижте повече...

V-Gas настоява за ясни правила

V-Gas настоява за ясни правила

V-Gas настоява за ясни правила при пълнене на бутилки с пропан-бутан По време на семинар на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) се обсъдиха мерките, които трябва да се предприемат за регулация при...
Вижте повече...

На какво мирише пропан-бутанът?

На какво мирише пропан-бутанът?

Знаете ли, че пропан-бутанът няма мирис, но към него се добавя ароматизатор - етилмеркаптан, така че евентуални течове могат да бъдат усетени лесно? Отличителната миризма на пропан-бутан, която хората свърз...
Вижте повече...

Безопасно използване на газови бутилки

Безопасно използване на газови бутилки

Целият ни екип във V-Gas поставя безопасността на първо място. Затова за нас е от изключителна важност сигурната експлоатация на бутилки с пропан-бутан и спазването на всички изисквания за безопасност на национ...
Вижте повече...

Предимствата, които V-Gas предлага за вашия бизнес

Предимствата, които V-Gas предлага за вашия бизнес

Пропан-бутанът (или LPG - Liquefied petroleum gas) се отличава с разнообразен набор от приложения: милиони домове, офиси и фирми разчитат на него за покриване на енергийните си нужди. Непрекъснато се увеличава ...
Вижте повече...

Как да живеем по-екологично всеки ден

Как да живеем по-екологично всеки ден

Вредите, които човечеството нанася на природата придобиват огромни размери и стават все по-осезаеми. Климатичните промени, нарастващото потребление на ресурси и натрупването на замърсители влияят пагубно на при...
Вижте повече...