за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Национален телефон за поръчка на бутилки: 0700 20 204ОБЩЕСТВО
ВИ - ГАЗ разпространява зелена енергия.ПРИРОДА
Уважението към околната среда е част от цялостната политика на фирмата.ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ

"Ви-Газ България" ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар вече 20 години - стартирайки през 1998 г. като "Шел газ България", през 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз", а от 2013 г. оперира на пазара по името "Ви - Газ България" ЕАД. Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

Защо газ?

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

Актуално

7 причини, за да изберете домашна инсталация с пропан-бутан

7 причини, за да изберете домашна инсталация с пропан-бутан

Употребата на пропан-бутан за битови нужди в световен мащаб се увеличава, тъй като втечненият въглеводороден газ се е доказал като ефективно и достъпно гориво на сравнително ниска цена. Близо 50% от употребата ...
Вижте повече...

Нови 50 литрови бутилки от V-Gas за защита на овощни насаждения

Нови 50 литрови бутилки от V-Gas за защита на овощни насаждения

V-Gas вече предлага нови 50 литрови бутилки с пропан-бутан за нуждите на производителите на череши, праскови, ягоди и други насаждения. Бутилките се използват от подгряващи машини, за да осигурят топъл въздух и...
Вижте повече...

Темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Министрите на околната среда трябва да включат темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха Основните замърсители на въздуха като фини прахови частици, азотен оксид и озон п...
Вижте повече...

Как да поддържаме газовата печка в добро състояние

Как да поддържаме газовата печка в добро състояние

Както всички уреди, така и газовите печки трябва да се поддържат, за да сте сигурни, че са в изправност и разбира се, за да избегнете скъпи поправки. Бъдете сигурни, че ако почиствате котлоните често и старател...
Вижте повече...

Новите бутилки на V-Gas вече са тук

Новите бутилки на V-Gas вече са тук

Нова година, нова партида газови бутилки от V-Gas. През януари 2018 г. V-Gas получи първата партида от 1 500 броя чисто нови газови бутилки. До края на годината се очакват още над 7 000 нови бутилки, които ще...
Вижте повече...

Историята на пропан-бутана

Историята на пропан-бутана

В днешни времена втечненият газ пропан-бутан (или т.нар. LPG) намира множество разнообразни приложения, както в бита, така и в индустрията, услугите и търговията. Това се дължи на предимствата и широкото прилож...
Вижте повече...