за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 |

Масовата употреба на автогаз ще намали значително вредните емисии

През месец октомври 2019 г. Европейската LPG асоциация публикува документ относно визията на организацията за развитието на автогаза – Vision of Autogas. Темите, които материала засяга, са съсредоточени върху възможностите за популяризирането на ползите от употребата на пропан-бутана. От Европейската LPG асоциация алармират, че въпреки увеличаването на броя на превозни средств...
Вижте повече...

Над 80% са напълно удовлетворени от продуктите и услугите ни

Резултатите от анкетата ни „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ сочат, че над 80% от запитаните са напълно удовлетворени от нашите продуктите и услугите. Най-високата възможна оценка дават 101 от 125 клиенти и служители, използващи продукти и услуги на фирмата. Резултати анкета „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?”, период: юни-ноември 2019 г. Въпросите в а...
Вижте повече...

Защо трябва да използвате газовите печки само за готвене?

Газовите котлони и печки са само за готвене, не ги използвайте за други цели като отоплениеГазовите печки и котлони в затворени помещения са предназначени само и единствено за готвене. Не ги използвайте за отопление, защото рискът от инцидент е повишен.Повечето готварски уреди на газ разполагат единствено с термична защита. Тя служи да спре притока на газ към котлона, ако пламъ...
Вижте повече...

V-Gas настоява за ясни правила

V-Gas настоява за ясни правила при пълнене на бутилки с пропан-бутан По време на семинар на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) се обсъдиха мерките, които трябва да се предприемат за регулация при зареждането с пропан-бутан Като член на БПГА, V-Gas взе активно участие в семинара на Българската петролна и газова асоциация, който се проведе на 3 и 4 октомври в Бо...
Вижте повече...

На какво мирише пропан-бутанът?

Знаете ли, че пропан-бутанът няма мирис, но към него се добавя ароматизатор - етилмеркаптан, така че евентуални течове могат да бъдат усетени лесно? Отличителната миризма на пропан-бутан, която хората свързват с него, всъщност се добавя като предпазна мярка. Етилмеркаптантът е ароматизатор, добавян към пропан-бутана и природния газ, за да придобият отличителен аромат. Проце...
Вижте повече...

Безопасно използване на газови бутилки

Целият ни екип във V-Gas поставя безопасността на първо място. Затова за нас е от изключителна важност сигурната експлоатация на бутилки с пропан-бутан и спазването на всички изисквания за безопасност на националното и европейското законодателства. Безопасността трябва да е водеща и за вас, нашите клиенти, при използване на продуктите ни. От вас зависи да не изпускате или по...
Вижте повече...

Предимствата, които V-Gas предлага за вашия бизнес

Пропан-бутанът (или LPG - Liquefied petroleum gas) се отличава с разнообразен набор от приложения: милиони домове, офиси и фирми разчитат на него за покриване на енергийните си нужди. Непрекъснато се увеличава значението му и като алтернативно транспортно гориво – само в Европа, над 15 млн. превозни средства се захранват с пропан-бутан. Все повече шофьори използват LPG не само ...
Вижте повече...

Как да живеем по-екологично всеки ден

Вредите, които човечеството нанася на природата придобиват огромни размери и стават все по-осезаеми. Климатичните промени, нарастващото потребление на ресурси и натрупването на замърсители влияят пагубно на природата и съответно водят до увеличаване на здравословните проблеми в световен мащаб. Същевременно всеки един от нас може да допринесе за подобряването на околната сред...
Вижте повече...

Само за 2019 г. закупихме 10 500 нови газови бутилки

От началото на годината до месец август закупихме  нови газови бутилки – 10 500 бр. От тях 4 200 са газокарни – 10 кг. Новите бутилки за газокари са с нов тип вентил, който оптимизира безопасната им експлоатация.   Останалите 6 300 броя за пропан-бутан, по 10 кг. и 20 кг., са предназначени за битови и промишлени нужди  - отопление и готвене, сушене на продукция и...
Вижте повече...

Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) избра нов управителен съвет

На 30-тата Генерална среща на LPG асоциацията, която се проведе на 23 май тази година, бе избран нов управителен съвет, който ще ръководи организацията през следващите две години. V-Gas е член на Liquid Gas Europe заедно с редица национални LPG асоциации; основни европейски доставчици и дистрибутори на пропан-бутан, както и производители на оборудване. С подкрепата на експер...
Вижте повече...