Визия

Или Как работим и се развиваме?

Стратегията ни за бъдещето е ясно насочена към едно по-динамично развитие на дружеството, с фокус върху инвестициите, търговската дейност и маркетинга, като в същото време се придържаме към най-високите стандарти за сигурност и безопасност.

Непрекъснато се стремим да постигаме и развиваме:

  • Безопасни
  • Качествени
  • Достъпни
  • и Иновативни продукти и услуги.

При пълно съответствие с изискванията на Стандартите по Безопасност и Бизнес Принципите на Ви-Газ, с персонал горд, че работи за Ви-Газ България, с високо качество на обслужване на клиентите ни, да удовлетворим очакванията на акционерите.

Какво означава това

За клиентите:

Да бъдем организация, която отговаря на и надминава очакванията на клиентите си по отношение на безопасността, качеството и обслужването.

 За персонала на фирмата:

Да създадем учещ и побеждаващ екип и организация с общи ценности, която:

  • уважава различията, вслушва се в индивидите и осигурява равни възможности за всички свои членове;
  • се бори за високи резултати;
  • оценява и възнаграждава успеха;
  • се вслушва в клиентите и открива нови възможности;
  • работи ефективно за клиента и за фирмата;
  • повишава квалификацията, професионалните познания и умения на всички свои членове.

За акционерите:

Печеливша компания, която управлява риска и осигурява безопасност.

За обществото

Да бъдем компания, която е отговорна към обществото, приятелски настроена към околната среда и следва неотлъчно законите.

Ключови ценности

Сигурността като топ приоритет:

Сигурността на нашите клиенти и партньори винаги е била нашият основен приоритет. Непрекъснато работим за развитието на сигурни продукти и услуги за нашите клиенти и им гарантираме, че използването на газ е също толкова сигурно, колкото всеки друг енергиен източник, в случай, че се следват всички мерки за безопасност. Затова ние осигуряваме постоянни мерки и инструкции за безопасност на всичките ни настоящи и бъдещи клиенти, както и информационна кампания за широката публика.

Високо качество на продуктите и услугите ни:

Сигурността идва заедно с високо качество на услугите и продуктите и ние гарантираме това с постоянни подобрения и проверки на нашите бутилки и инсталации.

Защита на околната среда:

Ние доставяме зелена енергия – използването на газ има най-ниското влияние върху околната среда, в сравнение с други енергийни източници.

Достъпност:

Целта ни е да осигурим енергия на всички хора в България. Да предоставим удобство и топлина дори на онези, които живеят в малки населени места или най-отдалечените региони на страната. Предоставяме им пламъка, необходим за да сготвят апетитна храна и да отопляват домовете си по възможно най-сигурния начин. Изграждайки най-добрата мрежа за доставка по домовете, ние искаме да гарантираме достъп до нашите продукти за всички.

Ценностите ни служат на всички страни, ангажирани с нашия бизнес. Нашите клиенти са в основата на успеха ни и те трябва да получат най-добрата възможна поддръжка от нашата компания. Служителите ни също трябва да получат цялата необходима подкрепа от ръководството и акционерите, за да могат да се чувстват спокойни и от своя страна да помагат на клиентите. Собствениците и ръководството трябва да споделят отдадеността и философията на нашите служители и по този начин да я прехвърлят към клиентите ни. Ето как работи нашата вътрешна екосистема, която е в непрекъснат контакт с външната.