25 team building

25 години пътуваме през времето ЗАЕДНО като ЕДИН ЕКИП