cover new cylinders vgas

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация