IMG_20211028_154130

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация