IMG_20211120_120945

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация