Резеровари преди монтаж на обект

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация