business | home | national number: 0700 20204 / +359882 977 459 |

Do You Prefer Greener Energy for Your Business?

Предпочитате ли по-екологична енергия за вашия бизнес?
Ако отговорът ви е „Да“, запознайте се с предимствата на пропан-бутана (LPG) за вашия бизнесАко притежавате бизнес, свързан с големи разходи за енергия, и искате да преминете към по-ефективно гориво, тогава оптималното решение за организацията ви е използването на пропан-бутан.  В сравнение с други, масово използвани горива, LPG отделя по-малко въглерод, което го прави много по...
Вижте повече...

Results of the Survey “Are You Satisfied With the V-Gas Service?” 2021

Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?
През изминалата година отново проведохме запитване сред клиенти и служители, използващи услугите и продуктите на V-Gas, с цел получаване на обратна връзка относно удовлетвореността им. Резултатите от 132 попълнени анкети „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ сочат, че приблизително 80% (79.5%) са напълно удовлетворени от услугите и продуктите на компанията, а 16% са много ...
Вижте повече...

More Than 10 of Our Employees Have Completed 10 or 20 Years of Experience at V-Gas

Над 10 от служителите ни отбелязаха 10 или 20-годишен стаж във V-Gas
Щастливи сме да отбележим, че през тази година отпразнувахме 10 или 20 г. трудов стаж в дружеството на повече от 10 служители. Искаме да им благодарим за всеотдайната работа и приноса за успеха на компанията!За нас е важно да продължаваме да работим заедно като сплотен екип, който се обединява около основните бизнес принципи на V-Gas: професионализъм, откритост, лоялност и усъв...
Вижте повече...

In 2021, the Customers of V-Gas Installations Increased by Over 80%

През 2021 г. клиентите на V-Gas инсталации се увеличиха с над 80%
През изминалата динамична година успяхме да отговорим на предизвикателствата на пазара, да завършим редица оптимизации и да оправдаем доверието на настоящите ни клиенти, както и да привлечем нови такива. Това не би било възможно, ако през годините не бяхме изградили сплотен екип с експертни познания и желание за развитие. Повече от 20 години предлагаме на българските потреби...
Вижте повече...

5,700 New V-Gas Cylinders Ensure Reliable and Safe Operation

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация
Закупената нова партида е част от инвестиционната ни програма, която гарантира оптимална безопасност при експлоатация Новата партида V-Gas надеждни бутилки са 5 700 броя за 10 кг. пропан-бутан или за 9 кг. пропан. Те са предназначени, както за битови нужди – отопление и готвене, така и за промишлени дейности – сушене на продукция, захранване на производствени бази и др.Всички б...
Вижте повече...

5 Facts About LPG You May Not Know…

5 факта за пропан-бутана, които може би не знаете…
Пропан-бутанът (LPG) е популярен източник на енергия благодарение на множеството си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано дори и на места, където липсва електрозахранване. Ето и още няколко любопитни факти за LPG, които може би не знаете. Експлозиите, причинени от пропан-бутан, са редки и най-вече се използват за ...
Вижте повече...

Our Team Upgrades Its Emergency Response Skills

Надграждаме умения при реагиране в извънредни ситуации
Продължават обученията на служители на партньорски организации за навременни действия при аварийни ситуации. На 21 октомври 2021 г. екип от десет души на Топливо АД премина през аварийно упражнение на бензиностанция на Топливо АД, намираща се в град София, кв. Враждебна. То беше ръководено от Маргарита Ковачева (Технически и оперативен директор, ЗБУТ, „Ви-Газ България“ ЕАД) и К...
Вижте повече...

Are You Satisfied With the V-Gas Services?

Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?
За нас обратната връзка от Вас, клиентите на V-Gas, е от ключово значение, за да можем постоянно да оптимизираме продуктите и услугите си. Ето защо периодично се допитваме до мнението Ви относно качеството на обслужването ни. Ще се радваме да отделите 10 минути и да попълните нашата анкета  Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?, която можете да намерите тук. Вашето мне...
Вижте повече...

The Governments Can and Should Encourage Heating With LPG

Правителствата могат и трябва да насърчават отоплението с пропан-бутан
Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) разпространи доклад, озаглавен LPG Heating Incentive Policies Report 2021. Задълбоченото проучване дава насоки относно действията, които правителствата могат и трябва да предприемат, за да насърчат използването на пропан-бутан за отопление. Изследването обхваща пазарите и правителствените политики, засягащи преминаване към пропан-б...
Вижте повече...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Кратко представяне и история
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от „Ви-газ България“ ЕАД , гр. София 1000, ул. „Солунска “ № 2 /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение з...
Вижте повече...