20211125_140325

Над 10 от служителите ни отбелязаха 10 или 20-годишен стаж във V-Gas