cover new committie board

Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) избра нов управителен съвет