Използваме зелена енергия от фотоволтаичната система на ГПС Бенковски

На 25 ноември премина успешно приемателната комисия за фотоволтаичната система на завода ни в с. Бенковски. Тя работи в тестови режим още от юни 2022 г. Изградената мощност ще покрива почти изцяло нуждите ни през летния сезон и ще спомогне за това да сме енергийно независими.

Планираме разширяване на дейностите си в посока използване на зелена енергия и в бъдеще.

Използваме зелена енергия от фотоволтаичната система на ГПС Бенковски

Използваме зелена енергия от фотоволтаичната система на ГПС Бенковски