v-dag sistema

Използваме зелена енергия от фотоволтаичната система на ГПС Бенковски