Какви са разликите между жълтия и синия пламък?

Какви са разликите между жълтия и синия пламък?Сините пламъци на газовите котлони показват, че всичко е в изправност, докато червените и жълтите могат да са знак за недостатъчно изгаряне и опасност.

При горене, създадено от въглерод, както при газовите печки, от значение е количеството кислород, което влиза в горелката – то определя изгарянето, цвета на пламъка и температурата. Във всички случаи при използване на пропан-бутан (LPG), с изключение на употребата му за декоративни камини, пламъкът, излизащ от горелката на газовите уреди ТРЯБВА ДА Е СИН.

Цветът на пламъка се определя от температурата

Газ Цвят Температура
LPG (Пропан) Син 1,980°C
Природен газ (Метан) Син 1,960°C
LPG или Природен газ Жълт 1,000 °C

Температурите са приблизителни

Синият цвят индикира пълно изгаряне

При достатъчно кислород се наблюдава пълно изгаряне на пропан-бутана като температурата е приблизително 1 980 ° C. При природния газ (метан) температурата е около 1 960 ° C. Жълтият газов пламък е показател за непълно изгаряне и отделяне на емисии на въглероден окис. Жълтите пламъци горят при около 1 000 ° С.

Спомняте ли си уроците по химия в училище? Ако сте имали възможност да използвате специална горелка, сте наблюдавали как цветът на пламъка се изменя в зависимост от количеството кислород, което се подава. При увеличаване на кислорода имаме пълно изгаряне, което се индикира със син цвят. Причината е, че при пълното изгаряне се генерира достатъчно енергия, за да се йонизират газовите молекули в пламъка.

Пълно изгаряне:

Газ + Кислород = Вода + Въглероден диоксид + Топлина

Връщайки се към експеримента с горелката, можем и да видим червен или жълт пламък. Цветът се дължи на нагряването на много фини частици сажди, които се произвеждат в пламъка. Този тип пламък изгаря само при около 1 000 ° C като при него се отделя опасен въглероден окис.

За правилното изгаряне на пропан-бутана се изисква съотношение въздух към газ от около 24: 1. Природният газ (метан) изисква съотношение въздух към газ от около 10:1.

Непълно изгаряне:

Газ + кислород = вода + въглероден диоксид + въглероден окис + топлина

Какви са разликите между жълтия и синия пламък?При жълт или червен пламък се свържете със специалист!

Запомнете – винаги, когато наблюдавате жълт или червен пламък или син пламък с жълт връх, свържете се със специалист, който да провери цялостната система. Обърнете се към експерт и ако забележите жълто-кафяви сажди около газовата печка или усетите неприятна остра миризма, която се отделя от уреда.

Изброените случаи могат да се дължат на загуба на газ и/или отделяне на въглероден окис, което е особено опасно при уреди в затворени помещения. Вдишването на въглероден окис може да доведе главоболие, замаяност, объркване, конвулсии и загуба на съзнание.

Винаги наблюдавайте дали отделеният пламък е син и четете инструкциите за използване на пропан-бутанови продукти. Регулярните проверки на уредите от специалист също са задължителни.

Ако искате да се консултирате с нашите експерти относно инсталацията, която сме Ви предоставили, не се колебайте да ни потърсите на тел.: 0700 20204.