FAQ

КАКВО Е ПРОПАН-БУТАН?

Пропан-бутан е популярното название на ВВГ (Втечнен Въглеводороден Газ) – на английски LPG (Liquefied Petroleum Gas).

За първи път пропан-бутанът е произведен през 1910 г. от д-р Валтер Снелинг,  а първите търговски продукти, съдържащи пропан-бутан се появили през 1912 година.

FAQ

КАК СЕ ПОЛУЧАВА ПРОПАН-БУТАНЪТ?

Пропан-бутанът се получава при рафинирането на нефта. Той е газообразен при нормални температури и атмосферно налягане, а се доставя втечнен под налягане (при налягане 8 атмосфери /при температура 20-25С°/) в стоманени бутилки или резервоари. Бутилките / резервоарите се пълнят до 85% от капацитета си, за да се даде възможност за топлинно разширение на съдържащата се течност. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха, затова при изтичане се събира по най-ниските места, като подове, шахти, мазета и др. Това трябва да се има предвид при работа с пропан-бутан.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРОПАН-БУТАН?

Пропан-бутанът има повече от 1000 приложения. Намира широко приложение в промишлеността и в бита (отопление, готвене, топла вода), в транспорта като гориво за автомобили и газокари, в химическата индустрия, в земеделието, в месопреработвателната и стъкларската промишленост, в производството на изделия от стъкло, керамика, пластмаса, в металолеярните и при рязането на метали, при полагането на хидроизолации, при печенето на ядки, в химическото чистене, в ресторантьорството и много други области.

FAQ

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПРОПАН БУТАН И ПРИРОДЕН ГАЗ?

Пропан-бутанът е продукт от преработката на суровия петрол в рафинериите. Транспортира се с ЖП или автоцистерни. Природният газ се добива директно от недрата на земята и се транспортира по тръби.

Пропан-бутанът е съставен от пропан и бутан, докато природният газ съдържа предимно метан и етан. Пропан-бутанът има по-висока калоричност от природния газ.

V-GAS спазва стриктно изискванията на Европейска норма 589, която определя качеството на пропан-бутана.

FAQ