cover lpg names

LPG, автогаз, ВВГ… Познавате ли всички имена на пропан-бутана?