IMG_20211021_110150

Надграждаме умения при реагиране в извънредни ситуации