IMG_20211021_112303

Надграждаме умения при реагиране в извънредни ситуации