v-gas training

Надграждаме умения при реагиране в извънредни ситуации