Новото лого на Ви-Газ България

v-gas-new-logoНовото лого на Ви-Газ България – символи:

 

Пламъкът: Синият пламък отразява спецификата на нашия продукт, който се отличава със своята енергия, визуална красота и уникалност на образуваните от него форми.

Буквата V: Буквата на марката V-Gas и същевременно – на победата.

Слънцето: Символ на връзката ни с природата и процъфтяващия живот.

Природата: Красотата на природата, представена във всичките й различни форми и по-конкретно цветята, като символ на изяществото на процъфтяващата природа.

Екологичният баланс: Околната среда и нашият стремеж да защитим това, което ни заобикаля.