ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

от „Ви-газ България“ ЕАД , гр. София 1000, ул. „Солунска “ № 2

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Ремонт, реконструкция и допълнително изграждане на стационарно подземно  съхранение на ВВГ в „Газопълначен завод“ на „Ви-Газ България“ ЕАД – с. Бенковски, община Марица“.

За контакти:

Лице:              Кирил Гавазов- Ръководител на ГПС Бенковски

Адрес:             с.Бенковски, Община Марица, Пловдив,  Газопълначна станция/завод на Ви-газ България  ЕАД, До гарата

Телефон: 0889909874, e-mail: k.gavazov@v-gas.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, тел: 032/ 635073, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg

За повече информация – можете да намерите пълния текст на Инвестиционното предложение тук.