LI

Позицията на LPG асоциации спрямо плана на ЕК Fit for 55