Защо газ?

Предимства на зелената енергия

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

Основни предимства:

 • Независимост – възможност за монтиране навсякъде: системата от резервоари за снабдяване с пропан-бутан на практика може да бъде монтирана навсякъде, а бутилките с пропан-бутан могат да бъдат пренесени и на най-недостъпните места, което създава възможност за тяхното използване в цялата страна.
 • Икономичност – висок коефициент на полезно действие: пропан-бутанът е висококалоричен и уредите, които работят с него имат висок коефициент на полезно действие. Не по-малко значение има и цената на това гориво, която е по-ниска от тази на електроенергията, природния газ и други алтернативи за производство на енергия.
 • Сигурност – редовна проверка и поддръжка на системата от резервоари: V-GAS постоянно проверява и поддържа системата си от резервоари и своите бутилки, като по този начин те винаги съответстват на строгите международни предписания.
 • Екологичност – пропан – бутанът е най-чистото гориво, продукт на нефтопреработка, при чието изгаряне не се отделят вредни емисии.

Защо да готвим с газ?

 • не се губи топлинна енергия при затопляне и изстиване на котлоните;
 • много подходящ е за приготвяне на аламинути и за ястия, изискващи обработка за кратко време при много висока температура.

Предимства при отопление и осигуряване на топла вода:

 • Независимост от топлопреносната мрежа;
 • Пълен контрол на потреблението;
 • Енергоефективност и ниска загуба на топлинна енергия;
 • Екологичност и хармония с околната среда;
 • Също толкова безопасно, колкото и електрическото потребление;
 • Много по-евтино в сравнение с другите алтернативи.

Зелената Енергия

V-GAS разпространява зелена енергия: бутанът и пропанът са газове, лишени от токсичност, горят тихо, без да отделят миризма. Тяхното горене е подобно на дишането на растенията: отделя само въглероден двуокис и водни пари.

Пропан-бутанът отделя по-малко CO2 на единица енергия в сравнение с въглищата или нефта. Той отделя само 81% от въглеродния диоксид за киловатчас, който се отделя при изгарянето на петрола и 70% от този за въглищата. Пропан-бутанът може да се счита, за по-„чист“ от светлите горива, защото отделя много малко частици (сажди) при изгаряне

Пропан-бутанът осигурява около 3% от консумираната в днешно време енергия, той изгаря без сажди и има ниски серни емисии, затова не води до замърсяване на земята или водата.