direct injection

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион