LPG system for direct injection engines

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион