Автогаз

Автогаз

V-GAS предлага на българския пазар едно от най-екологичните автомобилни горива – автогаз (смес от въглеводороди, главно пропан и бутан). Той се използва като автомобилно гориво повече от 60 години и има впечатляващи показатели по отношение на екологията.

Естествените продукти при изгарянето на ВВГ (втечнен въглеводороден газ) са въглероден двуокис и водна пара. В сравнение със светлите горива, липсват емисиите от съединения на тежки метали. Също така той е щадящ за двигателите, в сравнение с традиционните горива. В процеса на изгаряне не се отделят твърди частици, които поради своето абразивно действие биха довели до износване на двигателя.

Предлаганият от V-GAS продукт за автомобилно гориво е практична алтернатива на бензина и дизела както за личния, така и за обществения транспорт. Над четири милиона превозни средства по света се движат с автогаз и техният брой нараства всеки ден