Инсталации

ИнсталацииАко частно домакинство желае да използва пропан за своите нужди (за отопление, гореща вода, готвене), трябва да разполага с резервоар. Резервоарите са надземни и подземни. В двата случая капацитетът на резервоара трябва да бъде в съответствие с приблизителната годишна консумация.

Изборът на резервоар за инсталиране се определя след дискусия между клиента и представител на V-GAS и изясняване на параметрите на използване. След като местонахождението е определено, V-GAS се ангажира да монтира резервоара и може да съдейства за съгласуването му с вътрешното оборудване – кухнята, мястото, където се намира котелът, бойлерът за топла вода и т.н.

V-GAS разполага с голямо разнообразие резервоари на склад, които могат да бъдат доставени до Вас в кратък срок. За повече подробности относно размери, можете да се свържете с наш търговски представител.

V-GAS предлага наемане и депозит на резервоара. В случай на наемане V-GAS фактурира сумата на наема веднъж годишно, например през януари. В случай на консигнация достатъчно е да се направи депозит за гаранция, който се възстановява след връщане на резервоара в края на договора. И в двата случая V-GAS остава собственик на резервоара и се грижи за неговата поддръжка.

СТЪПКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШНА ИНСТАЛАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ТЕРЕНА

ИнсталацииТърговският представител на V-GAS заедно с клиента, проектанта и/или изпълнителя определят и проучват мястото, където ще бъде монтиран резервоарът, за да се гарантира неговата безопасна експлоатация. При желание от страна на клиента V-GAS може да поеме изграждането на вътрешна мрежа, след предварително изготвена оферта.

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

След уточняване на условията, клиентът и търговският представител на V-GAS подписват договор за услуга.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Документ за собственост, разрешение от общината, извлечение от плана на поземлената комисия, а при специални/ определени случаи – договор за покупко-продажба, екологично разрешително, съгласие на собственика при наемни отношения.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектантът изготвя техническата документация за системата за доставка и съхранение на пропан-бутан. При искане от страна на клиента, се изготвя и проект на вътрешна система за консумация на пропан-бутан.

РАЗРЕШЕНИЕ

Техническият експерт на V-GAS изпраща по един екземпляр на одобрените планове до клиента и Регионалната Инспекция за Метрология и Технически надзор. Инспекцията преглежда получената документация и провежда процедура по разрешаване на строеж и монтаж.

МОНТАЖ ЗА ЕДИН ДЕН

Към нашите резервоари можем да предложим бетонен фундамент, което позволява да извършим монтажа в рамките на един ден. По този начин клиентът няма ангажимент да изгради задължителния подложен бетон.

След завършване на подготвителната работа V-GAS доставя и монтира резервоара.

Инсталации

РАЗМЕРИ

Воден обем Диаметър Дължина Височина
1.85 m3 1200 мм 1895 мм 1700 мм
2.7  m3 1200 мм 2645 мм 1700 мм
3.8  m3 1200 мм 3695 мм 1700 мм
4.85  m3 1200 мм 4560 мм 1700 мм
6.5  m3 1200 мм 6100 мм 1700 мм
10  m3 1200 мм 9 550 мм 1700 мм
0.76 m3 мобилен 1200 мм 1200 мм 1400 мм

Инсталации

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Изпълнителят на V-GAS, в присъствие на Регионалната Инспекция за Метрология и Технически надзор, извършва необходимите пневматични и хидравлични изпитания на резервоара и газопровода. Провежда инструктаж на клиента за правилна експлоатация на системата за газоснабдяване и съоръженията.

НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА

След успешно приключване на изпитанията и техническото предаване и приемане се доставя поръчаното количество газ пропан-бутан.

  • Резервоар
  • Нивомер, регулатор за налягане, предпазни клапани
  • Газопровод
  • Главен спирателен кран
  • Газово котле (или газови конвертори)
  • Бойлер
  • Газова печка