Продукти за дома

Бутилки

Продукти за домаВидове:

Бутилките с втечнен газ с марка V-GAS се пълнят в защитена среда, съобразно всички изискванията за сигурност и техническа безопасност. Нашите клиенти могат да разчитат на изправни газови бутилки, проверени при всяко напълване и запечатани с фолио върху спирателния вентил. Всяка партида бутилки е съпроводена от задължителни документи от производителя. За всякакъв тип допълнителни документи (като декларации, сертификати и др.) можете да ни пишете на customer.service@v-gas.bg.

Инсталации (резервоари)

Ако частно домакинство желае да използва пропан за своите нужди (за отопление, гореща вода, готвене), трябва да разполага с резервоар. Резервоарите са надземни и подземни. В двата случая капацитетът на резервоара трябва да бъде в съответствие с приблизителната годишна консумация.

Изборът на резервоар за инсталиране се определя след дискусия между клиента и представител на V-GAS и изясняване на параметрите на използване. След като местонахождението е определено, V-GAS се ангажира да монтира резервоара и може да съдейства за съгласуването му с вътрешното оборудване – кухнята, мястото, където се намира котелът, бойлерът за топла вода и т.н.

V-GAS предлага наемане и депозит на резервоара. В случай на наемане V-GAS фактурира сумата на наема веднъж годишно, например през януари. В случай на консигнация достатъчно е да се направи депозит за гаранция, който се възстановява след връщане на резервоара в края на договора. И в двата случая V-GAS остава собственик на резервоара и се грижи за неговата поддръжка.

Продукти за дома

СТЪПКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДОМАШНА ИНСТАЛАЦИЯ

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ТЕРЕНА

Търговският представител на V-GAS заедно с клиента, проектанта и/или изпълнителя определят и проучват мястото, където ще бъде монтиран резервоарът, за да се гарантира неговата безопасна експлоатация. При желание от страна на клиента V-GAS може да поеме изграждането на вътрешна мрежа, след предварително изготвена оферта.

 1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

След уточняване на условията, клиентът и търговският представител на V-GAS подписват договор за услуга.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Документ за собственост, разрешение от общината, извлечение от плана на поземлената комисия, а при специални/ определени случаи – договор за покупко-продажба, екологично разрешително, съгласие на собственика при наемни отношения.

 1. ПРОЕКТИРАНЕ

Проектантът изготвя техническата документация за системата за доставка и съхранение на пропан-бутан. При искане от страна на клиента, се изготвя и проект на вътрешна система за консумация на пропан-бутан.

 1. РАЗРЕШЕНИЕ

Техническият експерт на V-GAS изпраща по един екземпляр на одобрените планове до клиента и Регионалната Инспекция за Метрология и Технически надзор. Инспекцията преглежда получената документация и провежда процедура по разрешаване на строеж и монтаж.

 1. МОНТИРАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА

След завършване на подготвителната работа V-GAS доставя и монтира резервоара.

 1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Изпълнителят на V-GAS, в присъствие на Регионалната Инспекция за Метрология и Технически надзор, извършва необходимите пневматични и хидравлични изпитания на резервоара и газопровода. Провежда инструктаж на клиента за правилна експлоатация на системата за газоснабдяване и съоръженията.

 1. НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА

След успешно приключване на изпитанията и техническото предаване и приемане се доставя поръчаното количество газ пропан-бутан.

 1. Резервоар
 2. Нивомер, регулатор за налягане, предпазни клапани
 3. Газопровод
 4. Главен спирателен кран
 5. Газово котле (или газови конвертори)
 6. Бойлер
 7. Газова печка

Приложения

Използването на газ пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки има редица преимущества – то е независимо, сигурно и икономично, достъпно дори и на места, на които липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за много други дейности в домакинството:

 • Барбекю: Бутилките с газ пропан-бутан са един от най-добрите, бързи, чисти и удобни начини за приготвяне на барбекю. А вкусът на храната, приготвена на газ, е неповторим 🙂
 • Отопление: Газ пропан-бутан представлява алтернатива на отоплението с електричество и отоплението с нафта. Той най-често се използва там, където няма достъп до газопроводни мрежи. Пропан-бутан може да се използва като източник на енергия за технологии за получаване на комбинирана топлинна и електрическа енергия.
 • Готвене: Предимства: по-добър контрол на температурата, по-бързо готвене, по-ниска температура в помещението, по-икономично. Броят на хората в България, които използват в домакинството пропан-бутан се увеличава всяка година. Според статистиката около 100 000 домакинства предпочитат най-екологичното гориво за приготвянето на домашната трапеза. Приложението му е без аналог не само в големите градове, но и в малките. За жителите на вилните селища пропан-бутанът е изключително удобство и необходимост.
 • Къмпинг: Бутилките с пропан-бутан са незаменим приятел и помощник и на къмпингуващите, независимо от сезона. V-GAS разработи специална газова бутилка за този свой любим контрагент.

Продукти за дома