Услуги

V-GAS разчита на висококвалифициран и обучен персонал, който се грижи за цялостното обслужване на нашите клиенти и партньори – от пълнене на втечнен газ в бутилки, до доставка, инсталация, инструктаж и поддръжка на съоръженията, с които компанията разполага.

V-GAS осигурява ритмична и сигурна доставка на газ за функциониране на системата за енергоснабдяване и в съответствие с изискванията на клиентите си постоянно разширява кръга на услугите, които предлага.

Услугите, от които нашите клиенти могат да се възползват, са:

Цялостен процес по пълнене на бутилки в защитена среда за постигане на пълна безопасност за потребителите.

Услуги

Технически:

 1. Цялостен процес по пълнене на бутилки в защитена среда за постигане на пълна безопасност за потребителите.

Газопълначният завод на V-GAS е оборудван с най-съвременна техника:

 • съоръжения за автоматично напълване, осигуряващи точното тегло на втечнения газ в бутилките;
 • уреди за автоматична проверка херметичността на бутилките;
 • уреди за запечатване на спирателния вентил с термосвиваемо фолио;
 • уреди за безопасно коригиране на теглото при евентуално препълване на бутилките;
 • контролни везни;
 • допълнителна контролна електронна везна за проверка точността на теглото;
 • изрядна документация за регистрация, прегледи и ремонти на съдовете.

Цялостният процес по пълнене на бутилки с втечнен газ включва:

 • Проверяване бутилките за годност според европейските и българските стандарти преди пълнене и отделяне на непригодните за по-нататъшна проверка и ремонт.
 • Проверяване точното тегло на пълните бутилки по време на пълнене и повторна проверка на контролна електронна везна след приключване на процеса.
 • Проверка на вентилът на всяка бутилка за херметичност преди запечатването му с термосвиваемо фолио. За целта се използва газов анализатор.
 1. Предоставяне на оборудване за съхранение на газ, проектиране, изграждане и узаконяване на газови инсталации за дома и бизнеса. Изпълнение на обекти до ключ.
 1. Профилактика и основни технически прегледи на резервоари. Ежегодна профилактика на техническото състояние на газовото оборудване, провеждане на дейностите по периодичните му прегледи и сервизна поддръжка по необходимост в случаи на аварии.

Логистични

Логистични услуги – изпомпване на газ от резервоари, извеждане от експлоатация и обезопасяване на газови съоръжения.

Обучение

Обучение на персонала, работещ с газови инсталации и съоръжения:

 • при търговци на газ – в пунктовете за продажби на дребно винаги има налични писмени инструкции за експлоатация
 • газокаристи – инструктажът обхваща познанията, свързани с основни физико – химични свойства на продукта, опасностите, които крие той, безопасни практики за работа с него и действия в случай на авария
 • отговорници за поддръжка на съоръженията – съгласно изискванията на Наредбата НУБЕТНГСИВВГ, всеки индустриален потребител на ВВГ трябва да има назначено отговорно лице, инструктажа на което осигуряваме ние.
 • индивидуален инструктаж и обучение на ползватели на ВВГ за битови нужди – безопасната експлоатация на бутилките от крайните потребители се осигурява като се извършва инструктаж на всеки нов клиент.

Съдействие при изготвянето и поддържането на техническата документация на съоръженията.

Консултации

Консултация при избор на подходящи съоръжения (в зависимост от необходимата мощност и спецификата на обекта). Препоръка относно вида на ВВГ (плътност), обем на необходимия резервоар, правилен подбор за позициониране и спазване на изискванията за безопасност (отстоянията от резервоара), разполагане на стелаж с газови бутилки в съответствие със спецификите на обекта, контрол за съответствие с правилата за пожарна безопасност, изисквания на технически надзор.

Услуги