за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Екипът ни доказа, че сговорна дружина планина повдига

Екипът ни доказа, че сговорна дружина планина повдига
Освен, че подкрепяме смислени инициативи, организираме вътрешни събития, които целят да сплотят служителите и да усъвършенстват техните умения. До това доведе и проведеният между 17 и 19 май тиймбилдинг на V-Gas в Стрелча. Екипът ни доказа, че извън офиса също показва професионални умения и най-вече знае как да се забавлява. Акцент в програмата на тиймбилдинга бяха интересни...
Вижте повече...