за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Проведохме обучение за безопасно шофиране

Проведохме обучение за безопасно шофиране
  В него се включиха над 30 служители от всички отдели на V-Gas На 20 април проведохме тренинг сред нашите служители с цел да напомним колко е важно спазването на безопасните практики при шофиране като: използване на колани от всички пътници, спазване на дистанция, ограничаване на скоростта и др. Обучението Safety Driving се състоя от практическа и теоретична част...
Вижте повече...