Българската петролна и газова асоциация предложи визия за развитие на устойчива мобилност в транспортния сектор

Мая Благоева, Изпълнителен директор на V-Gas, заяви, че използването на пропан-бутан като преходно гориво е от съществено значение за изпълнение на целите на енергийния преход, заложени от законодателството на ЕС. 

Газовите горива ще продължат да бъдат алтернатива на база на социално приемливата си цена. Най-популярни в момента и бързоразвиващи се са хибридните системи – смесването на пропан-бутан с въздух или със зелен водород, добави Благоева. Тя коментира, че бъдещето е основно в производството на bioLPG и reLPG – горива, които ще се произвеждат от възобновяеми и отпадъчни суровини. Вече такива инсталации работят във Великобритания и Нидерландия.

На 29 февруари Българската петролна и газова асоциация (БПГА) представи визия за развитие на устойчива мобилност в транспортния сектор по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Председателят на асоциацията Светослав Бенчев каза, че преходът в транспорта трябва да се случи смислено и на добра социално-икономическа цена. Той обърна внимание, че все още не се открива сериозна и задълбочена разработка относно стратегията на държавата за развитието на транспортния сектор през призмата на декарбонизацията и новите европейски изисквания.

Светослав Бенчев представи основополагащите принципи на визията, като на първо място посочи енергийна сигурност. В този принцип се включва какви горива ще се произвеждат, как и къде ще се произвеждат и по какъв начин може да се доставят. На следващо място е диверсификацията на източниците на доставки на енергийни продукти.

Много е важно какви ще бъдат и преходните горива, защото без тях няма как да  се получи този енергиен преход, отбеляза председателят на БПГА. Енергийната ефективност в транспорта също е много важна, изтъкна Бенчев. Той обърна внимание, че транспортът е секторът с най-голям енергиен интензитет не само в България, но и в Европейския съюз (ЕС). Важно е да се знае как ще се случи декарбонизацията в транспорта – как и с какви горива ще се случи. Диверсификацията означава, че към тези горива, които са в момента на пазара, трябва да се включат нови. Според Бенчев най-важното е да има баланс между цена, качество и налични количества. Не на последно място е електрификацията на транспорта. От БПГА са пресметнали, че ако само половината от личните транспортни средства преминат на електроенергия, това означава консумация от 2 гигавата. Това обаче не е предвидено в енергийните планове на България.

Във визията на БПГА за развитие на транспортния сектор има времеви параметри, които са разделени на три периода – от 2024 г. до 2035 г ., от 2035 г. до 2045 г., както и след 2045 г. 

Според Светослав Бенчев политиките, които трябва да се водят, са на първо място запазване на производството в страната на горива. Той посочи, че българската рафинерия ще трябва да се модернизира. Тя ще трябва да започне да произвежда нови видове горива, както и ще трябва да развие възможностите за рециклируеми горива. 

Всичко това говори за превръщането на рафинерията в по-скоро един нефтохимически комплекс, който да дава възможност тези горива да са осигурени на територията на страната„, коментира председателят на БПГА. Той допълни, че производителите на биогоривата трябва да продължат да бъдат стимулирани да извършват дейността си на територията на страната, за което са необходими законодателни мерки. Освен това трябва да се помисли за развитието на устойчивите самолетни горива. Това са биогорива, които са смесени с конвенционални, които също трябва започнат да се произвеждат на територията на страната, но за това трябва да има законодателни мерки и помощ.

От БПГА считат, че другото важно нещо е изграждането на нефтопровода Александруполис – Бургас, за да може да се осигури нефт на територията на страната, което да позволи да се заобиколи Босфорът и във всеки един момент рафинерията да бъде подсигурена с нефт. Бенчев обаче обърна внимание, че към този нефтопровод трябва да има продуктопровод, по който да стигат готови продукти – първоначално нефтопродукти, а след това неконвенционални биогорива и други течни горива, които да бъдат внесени. 

Електрификацията е също много важна в транспорта. Държавата обаче ще трябва сериозно да инвестира в изграждането на необходимата инфраструктура, призоваха от БПГА. За целта ще трябва да бъдат ограничени всички административни режими, които пречат това да се случи. Държавата трябва да стимулира и изграждането на ВЕИ мощности около тези зарядни станции, за да може този транспорт да бъде наистина зелен.

Трябва да има социално-поносим енергиен преход в транспорта. „Ако ние нямаме преходен период от поне 10 години, в който да можем да декарбонизираме транспорта чрез пропан-бутан, чрез втечнен природен газ и чрез HVO, което е вид биогориво, цените в България наистина ще тръгнат много зловещо нагоре„, изтъкна Светослав Бенчев. Според него рециклираните горива, които се произвеждат от отпадъци, също трябва да бъдат част от енергийния микс за следващите 10 години. Въпреки че това са фосилни горива, този преход не може да се направи по друг начин, обясни председателят на БПГА. Той смята, че трябва да се създаде и фонд за енергийната ефективност в транспорта. За да се случи този енергиен преход, трябва да има подпомагане на преходните горива, коментира Светослав Бенчев. Трябва да се подпомогне и електромобилността.

Много е важно да има технологична неутралност по отношение на предлаганите горива, обясни председателят на БПГА. Бенчев уточни, че това означава, че не може да се дава приоритет на един вид мобилност. Всички технологии, които са налични, следва да се прилагат по идентичен начин.

Експертът към БПГА Венелин Маринов заяви, че горивата са силно засегнати от енергийния преход и затова трябва да се мисли как те ще бъдат декарбонизирани и как ще се случи преходът в транспорта. Той добави, че ако за леките автомобили електрификацията е възможна, то в тежкия и морския транспорт, както и в авиацията това за момента не е възможно. Все пак има решения за декарбонизация на въздушния транспорт на база на устойчивите авиационни горива, обясни експертът.

Маринов допълни, че електрификацията не е единственото решение за декарбонизация в транспорта и това беше осъзнато от европейските институции, които вече не говорят за пълна електрификация. Признава се, че през 2050 г. съществен дял от авиационните и корабни горива ще бъдат с минерален произход. Законодателството на ЕС вече включва цели за използване на нисковъглеродни и въглеродно-неутрални течни и газообразни горива.

Другият експерт от Българската петролна и газова асоциация Мая Благоева изтъкна, че най-важното е този преход да стане на социално приемлива цена. Тя е на мнение, че пропан-бутанът има много приложения. В България той присъства съществено и може да бъде много добра алтернатива на преход в следващите 10 години, тъй като има изградена инфраструктура. Това ще подпомогне преходът да бъде по-плавен на по-добра цена. Автогазът е популярен в България поради ниската цена. Поради тази причина трябва да се разглежда като основен фактор в преходния период.

Българската петролна и газова асоциация предложи визия за развитие на устойчива мобилност в транспортния сектор

Българската петролна и газова асоциация предложи визия за развитие на устойчива мобилност в транспортния сектор