image003

Българската петролна и газова асоциация предложи визия за развитие на устойчива мобилност в транспортния сектор