Copy of & (3)

Tрадиционно вътрешно обучение на служителите на ГД ПБЗН – София (пожарна). Галерия.