20211006_111306

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение