20211006_111315

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение