20211006_112345

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение