20211006_112531

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение