20211006_112600

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение