20211006_112717

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение