20211006_112824

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение