20211006_113046

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение