20211006_113330

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение