20211006_113332

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение