20211006_113340

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение