20211006_113406

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение