20211006_113417

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение