20211006_113441

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение