20211006_115716

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение