20211006_115836

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение